Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
еднообразно - не е в основна форма, основната форма е еднообразен

еднообразен

1. uniform, monotonous, разг. jog-trot (attr.), unvaried, undiversified, unrelieved, unenlivened

ЕДНООБРАЗЕН живот a monotonous/uniform/jog-trot life

еднообразното ежедневие the daily grind/routine

ЕДНООБРАЗЕН ритъм a monotonous/an unvaried rhythm

ЕДНООБРАЗЕН пейзаж a monotonous/an unrelieved landscape

2. (скучен)monotonous, unvaried, dull, dully repetitive