Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
единица

1. (цифрата) one

2. мат. unit, unity

редица на единиците a units column

равно на ЕДИНИЦА is unity

3. (определена величина) unit

ЕДИНИЦА мярка a unit of measurement, measure, module

ЕДИНИЦА мярка за пространство и т. н. a unit of area etc.

ЕДИНИЦА мярка за самоиндукция ел. quadrant

ЕДИНИЦА работа на работник на час man-hour

4. (особена част) unit

административна/военна ЕДИНИЦА an administrative/army unit

5. мн. ч. (отделни личности) individuals; only a few; isolated cases

6. (бележка) bad (mark)

7. (трамвай, тролей)

дойдох с ЕДИНИЦА та I came on tram/trolley 1


Търсената дума е намерена