Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
евтаназия - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

евтин

1. cheap, inexpensive, unexpensive

(който си струва парите) worth the money

много ЕВТИН dirt/dog cheap, cheap as dirt

излиза много пo-ЕВТИНo, ако купиш цяла бутилка it comes cheaper if you buy a whole bottle

2. (долнокачествен) cheap, poor

разг. catchpenny. twopenny

penny
-a-line. a dime. a dozen (показен) trumpery, tinsel (attr.), meretricious, showy

3. прен. cheap

ЕВТИНa шега a cheap joke/witticism

ЕВТИН на обещания his promises are worth nothing

ЕВТИНa слава cheap fame

на брашното ЕВТИН, на триците скъп penny wise and pound foolish; strain at a gnat and swallow a camel