Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
евроцент - непозната дума, може би имахте предвид процент, Ефросина или процента

процент

1. percentage, rate (per cent)

(след числителни) per cent

(част) proportion. part

ПРОЦЕНТ на неграмотните percentage of the illiterates

изпълнявам плана 10 ПРОЦЕНТa fulfil the plan 10 per cent

ПРОЦЕНТ на смъртността death-rate

лихвен ПРОЦЕНТ rate of interest

4. (комисиона) discount

(лихва) interest