Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
евроменю - непозната дума, може би имахте предвид огромен, шевронен или скромен

огромен

enormous, huge, immense, formidable, tremendous

(много голям и) oversize(d)

(обширен) vast; sl. whopping

ОГРОМЕН интерес great interest

ОГРОМЕН успех an enormous a huge/a resounding success

ОГРОМЕН материал vast material, a vast body of material

огромна разлика a huge/an enormous difference

огромна задача a huge task

огромно богатство/състояние vast wealth/fortune

огромно мнозинство (при избори) а huge majority