Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
е

1. (там) over there

ей го е! there he/it is over there!

2. (въпрос) well (then)? and then? so?

е, ще дойдеш ли? well are you coming?

е и? е та? е и после? е та какво? well? well, what of that? so what? and then?

3. (въвежда отговор) well

е, да! well, yes!

4. (за безразличие) well

е, нека бъде и така! well, so be it!

5. (негодувание) well (now)! why! really!

6. (хайде, подкана) well

е де! come on!

7. (слаба закана) now then!


Търсената дума е намерена