Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
дял

1. share, part, quota, allotment, portion, partition, contingent

(от капитал в предприятие) stake

(част от наука) branch

давам своя ДЯЛ contribute o.'s part/quota

на ДЯЛове бот. partite

2. (делба) partition; distribution

3. (участие) share, participation

нямам ДЯЛ в тая работа have no hand in the business

имам голям ДЯЛ в play a prominent part in, be very active in

давам своя ДЯЛ (за общото дело) do o.'s bit

4. (превал) геогр. ridge; divide, water-shed

5. (тираж на лотария) drawing

6. (съдба) lot, fate


Търсената дума е намерена