Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
дърпам

pull. tug. draw (за by); pull (at)

(нещо тежко) haul. lug

(влача) drag

(отмествам) pull back/aside, move, draw away

тя дърпаше детето за ръка she was pulling/dragging the child by the hand

ДЪРПАМ някого за ръкава pull/tug at s.o.'s sleeve

ДЪРПАМстоловете, за да направя място за pull the chairs-aside to make room for

той дърпаше края на мустаците си he pulled at his moustache

ДЪРПАМ конците прен. pull the wires; push buttons

дърпат го навсякъде he is in great demand, (хващат го за работа) he is always roped in

ДЪРПАМ ce 1.draw back/aside, pull back; recoil, start

(за кон) shy (at), (назад, настрана) jib

кон и пр., който се дърпа jib(ber)

2. прен., разг. set o.s. against, champ the bit; stand aloof, not hear of

той се дърпа от такава работа he won't hear of such a job

вж. дръпвам


Търсената дума е намерена