Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
държавен

state (attr.), of state; public

(национален) national

държавна граница frontier

ДЪРЖАВЕН строй, държавно устройство a political/state system, a form of government; regime

държавна власт state power

ДЪРЖАВЕН суверенитет statehood; sovereignty

ДЪРЖАВЕН съвет a council of state

ДЪРЖАВЕН глава a head of state

ДЪРЖАВЕН вестник an official gazette

ДЪРЖАВЕН апарат, държавна машина a state apparatus/machine, government machinery, machinery of government/of the law, wheels of state

държавна служба state/civil/public service

на държавна служба съм work for the state, be state employed

ДЪРЖАВЕН служител/чиновник a civil servant, a state official

държавно стопанство national economy

държавна собственост state property, property of the state

държавни имоти public domains

държавни строежи public works

държавна хазна a public purse, exchequer, treasury

държавни разноски state expenditure

на държавни разноски at state expense

държавна банка a state bank

държавни средства/пари public/state funds

ДЪРЖАВЕН дълг a national debt

държавни приходи a state revenue

държавни закупки state purchases

държавни работи matters/affairs of state

ДЪРЖАВЕН въпрос an affair/a matter of national importance

държавна тайна a state secret, an official secret

ДЪРЖАВЕН преврат coup-d'etat

държавна измяна high treason

ДЪРЖАВЕН престъпник a state prisoner, a political offender

ДЪРЖАВЕН обвинител a public prosecutor

държавно право public law

ДЪРЖАВЕН департамент ам. State Department


Търсената дума е намерена