Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
дърво

1. tree

иглолистно ДЪРВО conifer, a coniferous tree

широколистно ДЪРВО a broad-leaved/deciduous tree

плодно ДЪРВО fruit-tree

горски дървеса forest-trees

по дърветата in the trees

2. (отсечено стъбло) trunk, log, piece of timber

сьбир. timber

дялани дървета за греди timber/trunks hewn for beams

3. (отсечен клон) stick, branch

4. (за горене) log. piece of wood

вж. дърва

5. (само ед. ч.-материал) wood, timber, lumber

от ДЪРВО wooden

подобен на ДЪРВО woody

гравюра на ДЪРВО wood-cut

облицован с ДЪРВО panelled, wainscotted lined with wooden panelling, (отвън) timbered, shingled

6. прен. (за човек) clod, lump, woodenhead; blockhead

търся под ДЪРВО и камък look for s.th. high and low; look under log. leaf and nettle; leave no stone unturned

ДЪРВО и камък се пукат от студ it is ringing/bitter cold

ще играе ДЪРВОто разг. you'll be getting a taste of the stick

като взема едно ДЪРВО just you wait

ДЪРВОто е излязло от рая spare the rod and spoil the child

от дърветата не виждам гората not see the wood for the trees

родословно ДЪРВО a family tree

коледно ДЪРВО a Christmas tree


Търсената дума е намерена