Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
дъно

1. bottom, (нарека, море и) bed, (на море и) floor

ДЪНО на бъчва a barrel head

на ДЪНОто at the bottom

изпращам на ДЪНО то на морето send to the bottom (of the sea), sink

с ДЪНОто нагоре upside down

изпивам чаша до ДЪНО drain o.'s glass, empty o.'s glass (to the dregs), drink a cup to the lees/dregs

2. прен. (дълбина) bottom

от ДЪНОто на душата from the bottom/ground of o.'s heart

3. (най-отдалечената част на стая, сцена) far end

в ДЪНОто на at the far end of

4. (седалище на панталони и пр.) seat

с широко/голямо ДЪНО full-/wide-bottomed

до ДЪНО to the end на ДЪНО то на прен. at the bottom/back of

"На ДЪНОто" (от Горки) 'Lower depths'


Търсената дума е намерена