Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
дължина

1. length

мерки за ДЪЛЖИНА measures of length

три метра на ДЪЛЖИНА three metres in length, three metres long

по/на ДЪЛЖИНА lengthwise, in length, longways, longwise

пo цялата ДЪЛЖИНА на along the whole length of

едва ДЪЛЖИНА за рокля/панталони a dress/trouser length

каква ДЪЛЖИНА плат е необходима за...? what length of material is required fon..? печеля с една ДЪЛЖИНА (при конни и гребни състезания) сп. win by a length

ДЪЛЖИНА на проводник ел. run

геогр. longitude

ДЪЛЖИНА на вълната физ. wave length

ДЪЛЖИНА ва окръжност circumference

2. (за време) length (и фон, муз.)

ДЪЛЖИНА на деня daylight, number of daylight hours


Търсената дума е намерена