Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
душеведка - непозната дума, може би имахте предвид душевен, душевна или очевидка

душевен

spiritual, mental, of the soul/mind

душевно състояние a state of mind; mentation

душевна мъка torment, mental sufferings

душевна борба inner struggle; mental conflict

душевно спокойствие peace of mind

душевно равновесие mental balance

душевна сила fortitude

душевно величие greatness of soul

душевно сътресение an emotional shock

душевна болест a mental disease/affection

душевно болен mentally ill, същ. a mental case/patient, lunatic, insane

болница за душевно болни а lunatic asylum

душевни явления psychic phenomena