Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
духовен

1. spiritual, unworldly, of the mind, mental, intellectual, noetic

духови интереси intellectual interests

ДУХОВЕН облик a spiritual make-up, soul, intellect

духовно богатство spiritual/cultural heritage

духовна култура spiritual culture

духовна сила spiritual power

духовна връзка spiritual relationship; community of feeling

духовна бедност spiritual poverty, meanness

духовна красота spiritual beauty

духовна храна mental/intellectual food; nurture of the mind

2. рел. ecclesiastic(al), clerical

духовно лице clergyman, cleric, ecclesisatic, a man of God/of the cloth

духовно лице съм be a clergyman etc., be in (holy) orders

ДУХОВЕН сан clerical rank/position, order

приемам ДУХОВЕН сан take (holy) orders

ДУХОВЕН пастир a spiritual guide

духовна семинария a theological college; seminary

ДУХОВЕН глава head of the church

ДУХОВЕН съд a spiritual court

духовна музика sacred music


Търсената дума е намерена