Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
дупка

1. hole

пробивам/правя ДУПКА вж. дупча, продупчвам

(яма) hole, pit

изкопавам ДУПКА dig a hole/pit

(в път) (pot-)hole

пътят е целия в дупки the road is full of pot-holes

ДУПКА от граната shell-hole

ДУПКА от куршум bullet-hole

ДУПКА за чеп knot-hole

ДУПКА на ключ keyhole

(за монети в автомат) slot

(от която изтича нещо) hole, leak

(от перфоратор, кондукторски клещи и пр.) perforation

2. (падина) hollow

3. (кухина) hollow, cavity

(в зъб) cavity

4. (пролука) gap

(отвърстие) opening

дупки за запълване gaps to be filled/stopped

запълвам ДУПКА fill/stop a gap

5. (на флейта и пр,) (finger-)hole, ventage

6. (шупла) pore, hole

(в отливка) knot, hole

7. (леговище) hole, den. lair, (на заяк, лисица) burrow

миша ДУПКА mouse-hole

меча ДУПКА a den/lair of a bear

изкопавам ДУПКА (за заек и пр.) burrow (a hole)

8. (скъсано място) hole, tear

на панталоните му имаше ДУПКА there was a hole/tear in his trousers

палтото има ДУПКА на лактите the coat is out at elbows

9. (малко бедно жилище) hovel, den

10. (затвор) den, clink, jug, pen

миша ДУПКА прен. mouse-hole

вкарвам някого в миша ДУПКА corner s.o., put s.o. in a tight spot

скривам в миша ДУПКА put in a secret place

последната/седмата/деветата ДУПКА на кавала a mere nobody; a second fiddle


Търсената дума е намерена