Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
дръпвам

pull, tug. draw out/up, give a pull/tug (at)

(рязко) jerk off/out, twitch off/out, yank, give a yank

(бързо) sweep aside

(силно) wrench, give a wrench (at)

ДРЪПВАМсилно дръжката на вратата give a wrench at the door-handle

(отмествам) pull back/aside; move away/aside; draw away

(с теглене) push aside

(трансперанти) pull down

ДРЪПВАМ юздите pull/rein in o.'s horse

ДРЪПВАМ спирачката pull up the brake

ДРЪПВАМ си ръката withdraw o.'s hand

ДРЪПВАМ нещо от ръцете на някого snatch s.th. out of s.o.'s hands

ДРЪПВАМ някого настрана draw s.o. aside

ДРЪПВАМ струна strike, (леко) touch

ДРЪПВАМ лула suck at o.'s pipe, have/take a suck at o.'s pipe

ДРЪПВАМ от цигарата си take a drag on o.'s cigarette

ДРЪПВАМ му пo една (чаша алкохол) have a quick one/drink, throw one down the hatch

дръпнах му един сън I had a good long sleep

дръпнахме му едно ядене we had a good tuck-in

дръпнах му един бой I gave it him, I gave him a good hiding/drubbing

ДРЪПВАМ му една реч make (quite) a speech

ДРЪПВАМ ce start back, jerk

(назад) draw/stand back

(встрани) draw/stand aside

(бързо) start aside

дръпнете се от пътя make way, get out of the way

дръпнете се от вратата stand clear of the doorway

кръвта се дръпна от лицето й the blood fled back from her face

(оттеглям се) withdraw


Търсената дума е намерена