Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
дремещ - не е в основна форма, основната форма е дремя

дремя

1. drowse, doze, nod, nap, snooze, slumber; close the eyes/eyelids

2. прен. slumber, sleep, be inactive/passive, drowse away o.'s time

(не съм бдителен) be asleep, be off o.'s guard

не ДРЕМЯ be on the alert, be wide awake, have o.'s wits about one