Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
дребнолуковичен - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

дребнособственически

petty-bourgeois (attr.), lower middle-class (attr.), of small owners

ДРЕБНОСОБСТВЕНИЧЕСКИ възгледи petty bourgeois/narrow views/opinions

ДРЕБНОСОБСТВЕНИЧЕСКИ манталитет a petty bourgeois mentality