Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
дребноват - непозната дума, може би имахте предвид дребнавата (дребнав), дребно ват или дребнава

дребнав

petty-/small-minded, petty, small, mean, peddling, finical

ДРЕБНАВa критика fiddling criticism

това е много ДРЕБНАВо от твоя страна it is very small/petty of you