Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
дразня

irritate, chafe, excite

физиол. stimulate, excite; irritate

прен. irritate, chafe, annoy, vex, stroke/rub the wrong way

разг. peeve, needle

(умишлено) tease, разг. needle

ДРАЗНЯ приятно titillate, excite pleasurably

ДРАЗНЯ апетита на някого whet/excite s.o.'s appetite

ДРАЗНЯ любопитството arouse (s.o.'s) curiosity

ДРАЗНЯ слуха/ухото jar on/grate upon/offend the ear

ДРАЗНЯ окото/погледа shock/offend the eye. be an eye sore

не дразни does not offend; is pleasant

ДРАЗНЯ ce be angry/irritated/irritable

дразня се от такива неща I am irritated by such things, such things irritate me


Търсената дума е намерена