Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
дохождам

1. (идвам, пристигам) come, arrive

ще дойда в пет часа I shall come at 5; I shall be there at 5

снощи ни дойдоха гости we had visitors/guests last night

снощи дойдох у вас, но не те намерих I called at/I came to your place last night but I didn't find you

ще си дойдат утре they arrive/return tomorrow

добре дошъл! welcome

тези пари са добре дошли сега this money comes just at the right time/is most welcome just now

2. (стигам, достигам) come/get (до to), reach (до-)

(прен. и) arrive at

когато дойдеш до... , тръгни наляво when you reach... turn left

преди да дойдеш до before you reach/get to

той сам дойде до това заключение he reached/came to/arrived at this conclusion unaided/on his own

до там ли е дошла работата? have things come to that/to such a pass?

3. (за време-настъпва) come

зимата е дошла winter has come

дойде време да вървим it's time to go

дойде му времето the time has come

4. (за тегло, мярка) come (to); weigh

агнето дойде осем килограма the lamb came to/weighed 8 kg

дойде метър и половина it came to one and a half metres, it was one and a half metres long

какво ми дойде до главата! what have I come to! that had to happen too! дойде ми на ум, че it occured to me that, it came to my mind that, the thought struck me that

не ми дойде на ума it didn't occur to me, I didn't think of it

ще дойдеш на моето you'll come round to my opinion

дойде ми сърце на място I was as pleased as Punch

дойде ми до гуша I am sick and tired (of), I am fed up (with)

дойде му умът в главата he has come to his senses

да ти дойде умът в главата this will bring you back to your senses, this will knock some sense into you

бия някого да му дойде умът в главата thrash s.o. into a happier state of mind

когато дойдох на себе си when I came round, when I came to, when I recovered/regained consciousness

доходи ми се по нужда I had to go to the toilet

5. вж. идвам


Търсената дума е намерена