Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
дотам

1. (за място) up to there

(на такова разстояние) this far

ДОТАМ където to where

2. (дотолкова, до такава степен) as all that; up to the point; to the extent, to such an extent

ДОТАМ стигнахме, че we've got to-the point where, we've reached the point where

той стигна ДОТАМ, че предложи he went so far as to suggest

ДОТАМ ли е стигнала работата? have things come to that?


Търсената дума е намерена