Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
достъпно - не е в основна форма, основната форма е достъпен

достъпен

1. accessible, approachable, easy of access/approach; come-at-able, get-at-able

(проходим) negotiable

ДОСТЪПЕН само за пешеходци suitable only for walkers; open only for pedestrians

(за заведение и np.) open, accessible (за to)

музеят е ДОСТЪПЕН за всички the museum is open/accessible to the public

ДОСТЪПЕН само за избрани хора select

2. (за човек) approachable, accessible, affable, sociable

3. (подходящ за всички) available

(съответствуващ на възможностите и силите) within the capacity (на of), within reach (of)

(за цени) reasonable, accessible, popular

цена достъпна за моя джоб a price within the means of my pocket

4. (лек за разбиране) simple; intelligible, easy to understand

излагам в достъпна форма express in a simple way, put in a simple form

(за стил) plain, straightforward

правя (изкуство и пр.) достъпно за народа bring (art etc.) closer to the people