Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
достъп

approach; access, admission

имам свободен ДОСТЪП до have free access to; have the run of

правя за някого ДОСТЪПа до нещо свободен make s.th. accessible to s.o.

нямам (свободен) ДОСТЪП до have no (free) access to

получавам ДОСТЪП до gain access/admission to

с ограничен ДОСТЪП (за организация и np.) exclusive


Търсената дума е намерена