Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
достояние

possession(s), property, fortune

народно ДОСТОЯНИЕ national/public property

ставам ДОСТОЯНИЕ become generally known, transpire

правя ДОСТОЯНИЕ на make known to, bring s.th. to s.o.'s knowledge, inform s.o. of s.th.

това е обществено ДОСТОЯНИЕ it is a matter of common knowledge

правя обществено ДОСТОЯНИЕ make public, give to the public/world


Търсената дума е намерена