Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
достойнство

1. worth, worthiness; dignity; virtue

човешко ДОСТОЙНСТВО human dignity

това е под моето ДОСТОЙНСТВО this is beneath my dignity

чувство за ДОСТОЙНСТВО self-respect/-esteem

липсва му ДОСТОЙНСТВО he has no dignity

2. (положително качество) merit

книга с големи достойнства a book of great/true merit

художествените достойнства на the artistic merits/qualities of

оценявам по ДОСТОЙНСТВО judge s.o./s.th. on his/its merits


Търсената дума е намерена