Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
достоен

1. (който заслужава) worthy (за of), deserving (of)

ДОСТОЕН съм за нещо be worthy/deserving of s.th., deserve s.th., merit s.th.

ДОСТОЕН за похвала praiseworthy

ДОСТОЕН за внимание noteworthy, deserving attention. worthy of notice

2. (заслужен) well-deserved, merited

достойна награда a well-deserved reward

(справедлив) just; condign

ДОСТОЕН мир a just peace

достойно наказание a condign/just punishment

ДОСТОЕН противник/съперник an enemy/foe worthy of o.'s steel

оказвам се ДОСТОЕН противник на be/prove o.s. a match for


Търсената дума е намерена