Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
достигам

1. reach (до to), gain, win

достигнахме до върха we reached/made the peak

ДОСТИГАМ до брега gain/win the shore

ДОСТИГАМ до мястото си get to/gain o.'s seat

достигнахме до местоназначението си we gained our destination

(за звук, размер и др. и) get to

до ухото ми достигат звукове sounds reach my ear

ДОСТИГАМ на дължина/височина/тегло до reach a length/height/weight of

косата й достига до коленете her hair comes down to her knees, her hair reaches (to) her knees

тя едва достига до раменете му she scarcely reaches up to his shoulder

детето не може да достигне до най-горната полица the child can't reach the top shelf

сложи го някъде, където детето не може да го достигне put it out of the child's reach

не мога да го достигна I can't catch up with him

(до даденото ниво) measure up

не достига до международното ниво it does not measure up to the international standard

(прониквам) penetrate

2. (в отриц. изр.-недостатъчен) be short (of)

не ми достигат два лева I am two levs short

не ми достигат... точки да се класирам за I am... points short of qualifying for

не ми достигат две години за пенсия I am two years short of getting my pension

не ми достигат сили за да (не съм годен) I am not up to, I am not equal to (със сьщ./с ger.), (нямам смелост) I can't bring myself to (c inf.), I can't face the task of (c ger.)

3. прен. (успех, цел и др.) attain, achieve

не ДОСТИГАМ до fail to achieve

ДОСТИГАМ целта си achieve/gain/attain/reach o.'s object/end

ДОСТИГАМ връхната си точка reach o.'s climax

ДОСТИГАМ крайния предел reach the limit(s)

4. (доживявам) reach

ДОСТИГАМ пълнолетие reach majority

ДОСТИГАМ до дълбоки старини live to a ripe old age

ДОСТИГАМ осемдесет години live to be eighty


Търсената дума е намерена