Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
доставям

supply, furnish, provide (s.o. with); procure, get (for s.o.)

който може да бъде доставен (намира се на пазаря) procurable, available

те ще ти доставят тази книга they can get this book for you

ДОСТАВЯМ си provide o.s. with

(докарвам някъде) deliver

фирмата ще ви го достави вкъщи the firm will deliver it at your house

(no въздуха) fly in

ДОСТАВЯМ удоволствие give pleasure (на to)


Търсената дума е намерена