Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
допявам - непозната дума, може би имахте предвид опявам, допя вам или довявам

опявам

1. perform a funeral service (over, for), read the burial service (over)

2. прен. nag, preach; din, ding; harp on (one/the same string), rub it in, rub in a lesson, go on about things

ОПЯВАМ някому за нещо din s.th. into s.o's ears/head, din it into s.o., preach at s.o.

ОПЯВАМ на дадена тема ring the changes on a subject

стига си опявал stop harping on the same string, stop rubbing it in

ще има да ни опяват за това we shall never hear the last of it