Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
допълнителен

1. additional, complementary, supplementary; extra

(спомагателен) subsidiary

(нов) fresh

допълнителна отпуска extra leave, extention of leave

допълнителни сведения/кредити/разяснения further information/credits/explanations

допълнително лечение мед. follow-up care

допълнителна работа extra/additional work

(която е продължение на други) follow-up work


Търсената дума е намерена