Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
допълвам

допълня add (to), supplement; complement

(чаша п др.)tоp uр,(книга, речник) expand

(казвам в допьлнение) add

някои от изводите му трябва да се допълнят some of his conclusions need filling out

ДОПЪЛВАМдо-ходите си make up/supplement o.'s income

ДОПЪЛВАМe ce complement one another, be the complement of one another, be complementary to one another

ДОПЪЛВАщи се ъгли геом. (до 90 градуса) complements, complementary angles (до 90 градуса), supplements, supplementary angles

ДОПЪЛВАща част воен. depot


Търсената дума е намерена