Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
домашен

1. domestic, home (attr.), house (attr.)

ДОМАШЕН адрес a home address

ДОМАШЕН арест house arrest

ДОМАШЕН телефон a home (telephone) number

домашно огнище home, hearth and home

ДОМАШЕН живот home life

2. (предназначен за дома) house (attr.)

домашни дрехи house clothes

домашна роба а dressing gown, a house coat

3. (нефабричен) home-made; home-cooked; home-baked

ДОМАШЕН хляб home-made/-baked bread

домашни изделия home produce

домашна индустрия home-craft

4. (отгледан у дома) domestic; home-bred; home-grown

домашни животни domestic animals

домашни птици poultry

5. (семеен, частен) domestic, family (attr.), home (attr.), private

домашни разпри domestic/family quarrels

ДОМАШЕН лекар a family doctor, o.'s medical adviser

6. (уютен) home-like, homey

домашна атмосфера domesticity

в домашна обстановка with o.'s family, at home

домашна аптечка medical-chest

домашна помощница/прислужница maid, housemaid, domestic (servant/help)

по домашни причини for family reasons

домашно (упражнение) homework, task


Търсената дума е намерена