Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
дом

1. (жилище) home, house

y
ДОМa at home

у ДОМ а ли е? is he at home? is he in?

той не е у ДОМ a he is not at home, he is not in, he is out

у ДОМа. си at home, under o.'s vine and fig tree

отивам си у-ДОМа go home

завръщане у ДОМа homecoming

на път за ДОМа (за кораб) homeward-bound

чувствувай се като у ДОМа си make yourself at home

това е нашият ДОМ this is our house/home

имам собствен ДОМ have a house of о.'sown

поканих го да дойде у ДОМа I invited him to my house

доведи го у ДОМа bring him to my house

у ДОМа си е най-хубаво there is no place like home

2. (семейство) family, household

почтен ДОМ a respectable family

3. (покъщнина) house

сбирам ДОМ и къща set up house

4. (роден кът) home, native place

5. (обществено заведение) home, house, centre

Белият ДОМ the White House

почивен ДОМ a rest/holiday home

ДОМ на културата a cultural centre, a house of culture

ДОМ на офицера an officers' club

родилен/майчин ДОМ a maternity home

детски ДОМ nursery, a children's home, kindergarten

изправителен ДОМ reformatory, a house of correction

публичен ДОМ brothel

ДОМ на покойниците mortuary, dead-house


Търсената дума не е намерена