Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
долу

1. (за място) below; down below

ДОЛУ на улицата in the street below

по-ДОЛУ further down

below
, (в къщи) downstairs

(за посока) down

слизам ДОЛУ descend, come/get down

(no стълбище) come/get downstairs

2. (порицание) down with! ДОЛУ войната! down with war! шапки ДОЛУ! hats off! тя не пада по-ДОЛУ от she's of a piece with, she's not a bit better than

тя не е по-ДОЛУ от 30 she is at least thirty; she is thirty

гope-ДОЛУ more or less, (нито добре, нито зле) so-so

от горе до ДОЛУ from top to bottom, from head to foot


Търсената дума е намерена