Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
доловим

perceptible, distinguishable, noticeable, visible, appreciable

(за звук) audible

хим. notable

едва ДОЛОВИМа разлика а hardly perceptible difference

едва ДОЛОВИМа усмивка a scarcely perceptible/an almost imperceptible smile, a ghost of a smile


Търсената дума е намерена