Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
доказвам

prove; demonstrate; give a proof

ДОКАЗВАМ истинността на/ДОКАЗВАМ напълно demonstrate the truth of; substantiate

ДОКАЗВАМ твърдение make/prove a point, prove an assertion/a contention

ДОКАЗВАМ, че някое твърдение е вярно prove a statement true

ДОКАЗВАМ, че съм прав make out o.'s case

ДОКАЗВАМ на дело prove in practice/deed

ДОКАЗВАМ неоснователността на belie, give the lie to

ДОКАЗВАМ алиби establish an alibi

което и трябваше да се докаже which was to be demonstrated, мат. Q.E.D.

искам да докажа argue (че that)

ДОКАЗВАМ, че съм... prove o.s. to be...


Търсената дума е намерена