Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
доказан

proved, proven (и юр.)

напълно ДОКАЗАН proved to demonstration, ДОКАЗАН факт a proven fact

ДОКАЗАНa претенция a claim made good

с ДОКАЗАНа благонадeжднoст of proved reliability

с ДОКАЗАНа способност of proven merit

ДОКАЗАНo престъпление a patent and established crime. доказателство proof; evidence

demonstration
(и мат.)

доказателства evidence

като ДОКАЗАН за as (a) proof of; in witness of

в ДОКАЗАН на това as proof/in earnest of this

веществено ДОКАЗАН material/real evidence

неопровержимо/положително/решително ДОКАЗАН proof positive

косвени доказателства circumstantial evidence

съм/служа за ДОКАЗАН на be/serve as proof/evidence of

живо ДОКАЗАН съм be living proof

има (няма) доказателства there is (no) proof

липсват доказателства proof is wanting

имам необходимите доказателства have a good case

давам доказателства за give/adduce proof of, demonstrate

привеждам като ДОКАЗАН/доказателства cite as evidence

ДОКАЗАН за обич a sign/token/testimony of love


Търсената дума е намерена