Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
довличане - непозната дума за речника

довод

argument, reason (в полза на for против against)

слаб ДОВОД а poor/a weak-kneed argument

решителен ДОВОД finisher

съкрушителен ДОВОД a knock-down argument

ДОВОДи за и против pros and cons

сериозни ДОВОДи substantial reasons

привеждам ДОВОДи advance/adduce reasons/arguments

привеждам ДОВОДи в полза на advance reasons/arguments in favour of, put the case for

привеждам убедителни ДОВОДи make a convincing case