Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
довереница - непозната дума за речника

доверие

confidence, trust, faithin)

взаимно ДОВЕРИЕ mutual trust

имам ДОВЕРИЕ в, отнасям се с ДОВЕРИЕ към put/place trust in; have confidence/faith in, rely on, put o.'s faith in, trust

имам пълно ДОВЕРИЕ в have complete confidence in

нямам ДОВЕРИЕ в have no confidence/put no trust in; distrust, be mistrustful of

на ДОВЕРИЕ on trust, on o.'s honour

вземам на ДОВЕРИЕ take on trust

не оправдавам ДОВЕРИЕто на някого betray s.o.'s trust

ползувам се с ДОВЕРИЕто на enjoy s.o.'s confidence

разколебавам ДОВЕРИЕ то на shake the trust of

който заслужава ДОВЕРИЕ trustworthy, reliable, dependable

който не заслужава ДОВЕРИЕ untrustworthy, unreliable

c
пълно ДОВЕРИЕ in the best faith in the world, with full confidence