Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
джамлък - непозната дума, може би имахте предвид жалък, далак или джамия

жалък

1. (окаян) pitiful, pitiable, wretched, miserable, piteous, lamentable, deplorable, книж. sorry

ЖАЛЪК коптор a wretched hovel

ЖАЛЪК вид a wretched appearance, a pitiful sight, (за изражение на лицето) а pathetic air

имам ЖАЛЪК вид look wretched

ЖАЛЪК съм cut a poor/a sorry figure

жалка картина/гледка a pitiful/sorry/deplorable sight

жалки останки pitiful remains, remnants

жалки опити pitiful attempts

жалка сума a paltry/miserable sum

влача жалко съществувание lead a dog's life

в жалко състояние in a sorry/bad plight, in a pitiful condition, разг. in a sorry/nice/fine/sad pickle, in a pretty mess

2. (презрян) contemptible, despicable, abject, mean, wretched, miserable

ЖАЛЪК страхливец a contemptible/a despicable/an abject/a mean coward

жалко същество a wretched/mean creature

толкова си ЖАЛЪК! you are so low/contemptible!