Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
дето

1. where

ДЕТОи да е anywhere

иди ДЕТО искаш go where you like

ДЕТО и да идеш wherever you go

той трябва да бъде намерен, ДЕТО и да е wherever he is/he may be, he must be found

2. (който) who, that

човекът, ДЕТО те търсеше the man who/that wanted to see you

3. (затова, че) forger.)

наказаха ги, ДЕТО закъсняха they were punished for coming late

ДЕТО трябва in the right place, in the proper quarter

ДЕТО най-малко можеш да очакваш in most unlikely places

ДЕТО седна и ДЕТО стана everywhere

ДЕТО ще стоим без работа... instead of staying idle...

грешиш ДЕТО не приемаш предложението you are wrong in not accepting the offer

само ДЕТО не паднах I all but fell. I nearly fell

всичко мина добре, само ДЕТО той закъсня everything went well, except for his coming late

само ДЕТО се тревожехме we worried in vain


Търсената дума е намерена