Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
дете

child (pl. children) (u прен.)

разг. kid

малко ДЕТЕ (кърмаче, пеленаче) baby, infant

голямо ДЕТЕ a big child, прен. baby, grown-up child

пискливо ДЕТЕ cheeper

още като ДЕТЕ even when a mere child, barely out of childhood

зная някого от ДЕТЕ know s.o. from a child/since he was a child

постъпвам като ДЕТЕ behave just like a child, act as if one were a child

деца (наивници) babes in the wood

децата the little ones

дребни деца young children

семейство с едно/две и пр. деца a one/two etc. child family

без деца childless, with no family

имам деца have (a family of) children

имам деца от have children by

нямам деца от be childless by

оставям пет деца (сираци) leave five children

ДЕТЕ на своето време a child of his time

ДЕТЕ на природата a child of nature

дори и едно ДЕТЕ би го направило a mere child could do it

няма ни ДЕТЕ, ни коте have no children, be carefree

децата всичко чуват little pitchers have long ears


Търсената дума е намерена