Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
демотивирам - непозната дума, може би имахте предвид мотивирам, де мотивирам или немотивиран

мотивирам

motivate, justify, give/provide reasons for, bring forth arguments for, adduce motives for

МОТИВИРАМ ce give/state o.s. reasons/arguments; ground o.s. (on s.th.)

той се мотивира много добре he gave excellent grounds for his action

мотивирайте се give your reasons