Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
действие

1. action, operation

начин на ДЕЙСТВИЕ working

в ДЕЙСТВИЕ in action

свобода на ДЕЙСТВИЕ freedom of action

пълна свобода на ДЕЙСТВИЕ а free hand

имам/давам пълна свобода на ДЕЙСТВИЕ have/give a free hand

военни действия hostilities, (military) operations

влизам в ДЕЙСТВИЕ come into operation

пускам в ДЕЙСТВИЕ set/put into operation; bring/call into play

незаконни действия illegal action

2. (на механизъм) operation, work

3. (въздействие, влияние) effect, influence

(на лекарство) effect, efficacy

под ДЕЙСТВИЕто на алкохола under the influence of liquor

топлинно ДЕЙСТВИЕ физ. calorific effect

4. (постъпка) act, action, deed

5. лum., театр. (част от пиеса) act

(това, което става) action

ДЕЙСТВИЕто се развива в... the scene is laid/the action takes place in...

ДЕЙСТВИЕто се мести the action shifts

драма в пет действия а play in five acts, a five-act play

6. мат. operation. process

четирите действия на аритметиката the four rules of arithmetic


Търсената дума е намерена