Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
дезангажирам - непозната дума, може би имахте предвид заангажирам, незаангажиран или заангажираме

заангажирам

1. (заемам, отнемам) engage, take (up)

тази работа ми заангажира много време this job took up a lot of my time

2. (запазвам стая, място) engage, book, reserve

3. (задължавам) engage; secure the services of (s.o.)

ЗААНГАЖИРАМ някого с някаква работа engage s.o. to do s.th.

ЗААНГАЖИРАМ актьор за дадена роля secure an actor for a part

4. (замесвам) involve (c in s.th., with s.o.)

заангажиран е националният престиж на страната the national prestige of the country is involved

ЗААНГАЖИРАМ ce engage o.s., promise, undertake, agree, pledge o.s., take upon o.s., commit o.s. (to c inf.)

не се заангажирвай с много работа don't undertake too much work, don't take upon yourself too much work

вж. ангажирвам