Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
дежурство

duty

нощно ДЕЖУРСТВО night duty/watch

ДЕЖУРСТВО на пост point duty

през време на неговото ДЕЖУРСТВО while he was on duty

свободен от ДЕЖУРСТВО, през свободното си от ДЕЖУРСТВО време off-duty

списък на дежурства rota, roster

поемам ДЕЖУРСТВО go on duty

свършвам ДЕЖУРСТВОто си come off duty


Търсената дума е намерена