Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
дебатиране - непозната дума за речника

дебел

1. thick

(за материя) thick, close-woven, heavy

(от материя, която държи топло) warm

ДЕБЕЛ един цол an inch thick

ДЕБЕЛ бастун а thick/stout cane

ДЕБЕЛ врат a thick neck

ДЕБЕЛият край (на сечиво и пр.) the butt end

покрит с ДЕБЕЛ слой прах thickly covered/coated with dust, with a thick coat of dust

ДЕБЕЛ сняг deep snow

ДЕБЕЛa сянка thick/dense/deep shade

ДЕБЕЛ а хартия thick/strong paper

ДЕБЕЛo стъкло (за витрини, огледала и пр.) plate-glass

ДЕБЕЛо черво a large intestine

ДЕБЕЛи вежди thick/bushy eyebrows

ДЕБЕЛи дрехи warm clothes

2. (за човек) fat, stout; podgy

много ДЕБЕЛ corpulent, obese

доста ДЕБЕЛ of ample girth

ДЕБЕЛ и бузи fat/fleshy cheeks

ДЕБЕЛи устни thick/fleshy lips

с ДЕБЕЛи устни thick-lipped

3. (за глас) deep

(дрезгав) thick

ДЕБЕЛa глава a pigheaded/headstrong fellow; mule

ДЕБЕЛа лъжа a thundering lie; разг. bouncer, whopper

ДЕБЕЛ о невежество dense/crass ignorance

ДЕБЕЛи очи impudence, insolence, effrontery, shamelessness, разг. cheek, nerve, brass

ДЕБЕЛият край the business end

виждам ДЕБЕЛия край be up against it. be cornered, be in a tight corner, be hard put to it

обръщам ДЕБЕЛия край show the strong hand, shake the big stick, cut up rough

ДЕБЕЛa Мара бот. sedum, stonecrop

работата става ДЕБЕЛа things are getting hot