Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
двайсетсантиметров - непозната дума без предложения за замяна

двама

two

и двамата/двете both

два-три a couple (of), two or three

две сини очи a pair of blue eyes

два пъти twice

два-три пъти two or three times

месец-два a month or two

две по две прави четири twice two is four

две по три прави шест twice three is six

с две остриета double-edged

по двама/две наведнъж two at a time

двама по двама two by two

вървим двама по двама walk two and two together, walk in twos/in pairs

разделям/срязвам на две divide/cut in two

скъсвам на две tear in half

спим по двама на едно легло sleep double

спим по двама-трима на едно легло sleep two or three in a bed

строяваме се в редици от по двама form two-deep

хващам с двете ръце seize with/in both hands

яздим по двама на кон ride double; ride two-up

имам само две ръце have one pair of hands

думата ми не става на две what I say, goes

човек знае и две, и двеста cut o.'s coat according to o.'s cloth

двама се карат, третият печели two dogs strive for a bone, and a third runs away with it

с две думи казано in a few words. in a word, in short

като две и две четири as simple as ABC

и двамата мълчаха neither