Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
данъчен

1. tax (attr.)

ДАНЪЧЕН агент taxation-agent

(бирник) tax-collector

ДАНЪЧЕН инспектор a tax inspector, an inspector of taxes

ДАНЪЧЕН лист tax-paper

данъчна декларация a tax form/return

данъчна книга a fiscal register

данъчна политика a policy of taxation

данъчно бреме a tax burden, a burden of taxation

данъчно управление a taxation/tax office

данъчни власти taxation authorities

данъчни облекчения tax relief, tax concession

данъчни постъпления tax returns/revenue

2. същ. person exempt from military service by paying a tax

(бирник) tax-collector


Търсената дума е намерена